دسته‌بندی نشده

14ویژگی خاص و منحصر به فرد ترجمه خواندنی قران نسبت به دیگر ترجمه ها

1.روان بودن وسادگی

اسرا ایه 48 :انظر کیف ضربوا لک الامثال

دیگر ترجمه ها:ببین چگونه برای تو مثلها زدند!

ترجمه خواندنی:ببین برای تو چه حرف هایی در می اورند.

همانطور که مشاهده میکنید اختلاف ترجمه خواندنی با دیگر ترجمه ها خیلی زیاد است و خیلی دقیقتر به موضوع اشاره کرده.

2.ویرایش به روز زبانی و صوری

ذاریات ایه 8 :انکم لفی قول مختلف

دیگر ترجمه ها:شما درباره ی قران در سخنی گوناگونید.

ترجمه خواندنی:درباره ی قرآن هر دفعه یک چیز میگویید!

همانطور که میبینید معنا کلا تغییر کرد.

3.مبتنی ساختن بند بند ترجمه بر تفسیر

کهف ایه 25:ولبثوا فی کهفهم ثلاث مايةٍ سنین وازدادوا تسعا.

ترجمه دیگران:آنها در غارشان سیصد سال درنگ کردند،و نه سال(نیز)بر ان افزودند.

ترجمه خواندنی:اصحاب کهف 300 سال شمسی،برابر با 309 سال قمری ،در غاری که محل عبادتشان بود خوابیدند.

ایا خدا از اول نمیتوانست بگوید 309 سال که ترجمه شده اول 300 سال بعد 9 سال به ان اضافه شد؟

 

4.گذر از دشواری های ترجمه ی قرآن،در ایه های سخت فهم و متشابه و چند وجهی

نحل ایه 93:یضل من یشاء و یهدی من یشاء

ترجمه دیگران:خدا هر که را بخواهد گمراه میسازد و هر که را بخواهد هدایت میکند.

ترجمه خواندنی:خدا هرکه را نالایق ببیند ،به حال خودش رها می کند و هرکه را لایق ببیند،دستش را میگیرد.

قضاوت با خود شما که چقدر مفهوم تغییر کرده.

5.تلطیف بار معنایی برخی واژه ها،متناسب با فضای فکری دانش اموزان و جوانان.

نور ایه 31:ولایبدین زینتهن الا لبعولتهن……او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء

ترجمه دیگران:…..یا کودکانی که بر عورت های زنان وقوف حاصل نکرده اند.

ترجمه خواندنی: بانوان با ایمان زیور و ارایش خودشان را به نمایش نگذارند مگر برای این افراد:شوهرهایشان…..یا کودکانی که چشم و گوششان هنوز باز نشده است.

ببینید یک نوجوان که این دو ترجمه را بخواند با کدام یک ارتباط برقرارمیکند؟

6.مرتبط ساختن آیه های یک سوره با هم،هم مسیر با پیام کلی سوره.

لقمان ایه14:ووصینا الانسان بوالدیه امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی و لوالدیک الی المصیر.

ترجمه دیگران:و ادمی را در مورد پدر و مادرش سفارش کردیم-{از ان رو که}مادرش وی را برداشت-در شکم-در حال ناتوانی یر ناتوانی-حمل او برایش سستی و ناتوانی روز افزون بود-و بازگرفتنش از شیر در دو سال است-که مراو پدر و مادرت را سپاس دار و  {بدان که}بازگشت به سوی من است

ترجمه خواندنی:ما به انسان در مورد والدینش ،به ویژه مادرش این طور سفارش کردیم:«مرا شکر کن انان را هم.»مادرش که او را در دوران حاملگی به شکم میکشد ،هر روز توانش بیش از پیش تحلیل میرود و تازه،دو سال هم شیرش میدهد.حواستان باشد که به من ختم میشود اخر عاقبت همه.

7.پاورقی های ضروری و مفید

اعراف ایه 123:قال فرعون ءامنتم قبل ان ءاذن لکم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اهلها

فرعون عصبانی شد :«یعنی،به موسی ایمان اوردید،ان هم بی اجازه ی من؟!یقین دارماین توطئه ای است که شما و موسی در شهر راه انداخته ایدتا مردمش را آواره کنید.

پانوشت ترجمه خواندنی:موسی علیه السلام از نژاد سبطیان بود و فرعون از قبطیان. او با این انگ رایج سیاسی قصد داشت به افکار عمومی بقبولاند که هدف موسی تصرف حکومت و بیرون کردن نسل قبطی است،نه خداجویی و تبلیغ دین.

8.ترجمه لحن به لحن به تناسب موقعیت

کهف ایه 5:کبرت کلمة تخرج من افواههم.

دیگر ترجمه ها: سخن بزرگی است که از دهانشان بیرون میاید.

ترجمه خواندنی:گنده تر از دهانشان حرف میزنند.

9.ترجمهی قرآن به قرآن،برای پیشگیری از تضادهای ظاهری.

مجادله آیه21:کتب الله لاغلبن انا و رسلی.    قمر آیه 10: فدعا ربه انی مغلوب فانتصر.

ترجمه دیگران:مجادله آیه21:خداوند چنین مقرر داشته که من و رسولانم پیروز می شویم.

قمر آیه 10:نوح گفت«من شکست خورده ام؛پس یاری ام کن»

ترجمه خواندنی:مجادله آیه21:خدا چنین مقرر کرده است:«من خدا و پیامبرانم حتما پیروز میشویم»

قمر آیه10:نوح گفت«خدایا،من دیگر به تنگ امده ام.به فریادم برس»

10.گرفتن بازخورد مستمر و منپم از گروه های مختلف.

نبا آیه7:والجبال اوتادا.

قبل از بازخوردگیری:و کوه ها را میخ های زمین قرار ندادیم؟!

بعد از بازخوردگیری:و کوه ها را پایه های زمین نساختیم؟!

11.آهنگین ساختن و سجع آوری.

واقعه آیات 27تا 37:و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین27……….عربا اترابا37

ترجمه خواندنی: اما اهل سعادت و خوشبختی،چه مردم خوشبختی:در کنار درختان کنار بی خار و درختان موز پربرگ وبار و زیر سایه های پایدار و آب و آبشار و میوه های بسیار در دسترس و همیشه به بار.همنشین اند با همسرانی با وقار که پدیده هایی اند شاهکار،دوشیزه اندهربار و همسردوستانی اند جوان رخسار.

12.معادل یابی های فارسی و آسان فهم و به روز،برای عبارت های کنایی و غیر کنایی.

زمر آیه23:الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله

ترجمه دیگران:خداوند بهترین گفتار را نازل کرده است،کتابی همگون،با آیاتی جفت یکدیگر که از (عظمت)ان پوست تن انها که از پروردگارشان میترسند به رعشه می افتدو سپس هم پوستشان و هم دلهاشان با یاد خدا نرم میگردد.

ترجمه خواندنی:خدا بهترین سخن یعنی قرآن را فرستاده است:کتابی که آیه هایش هماهنگ اند و همدیگر را توضیح میدهند.کسانی که از خدا حساب میبرند،با شنیدن ایه های قرآن مو بر بدنشان راست میشود.سپس جسم و جانشان با یاد خدا ارام میگیرد.

 

13.رعایت خطوط قرمز اعتقادی،برگرفته از خود قرآن و روایات.

تحریم آیه10:ضرب الله مثلا للذین کفروا امرات نوح و امرات لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیءا وقیل ادخلا النار مع الداخلین.

ترجمه دیگران:خدا برای کسانی که کفر ورزیده مثلی زده است:زن لوح و زن لوط،که تحت(سرپرستی)دو بنده شایسته از بندگان ما بودند،و[لی]به ان دو خیانت کردند و ان دو(پیامبر)هیچ چیزی را از (عذاب)خدا از اندو(زن)دفع نکرده اند؛و به ان دو گفته شود:«همراه وارد شوندگان(در دوزخ)وارد اتش شوید!»

ترجمه خواندنی:خدا،برای بی دین ها،زن نوح و زن لوط را مثال میزند:انها تحت سرپرستی دو بنده ی شایسته از بندگانمان زندگی می کردند؛ولی با انان رفتاری منافقانه داشتند.همسر بودنشان با ان دو پیامبر،در دفع عذاب الهی هیچ کمکشان نکرد و وقت امدن عذاب،گفته شد:«با بقیه ی وارد شونده ها وارد اتش جهنم بشوید!»

14.نکات ادبی و بلاغی

اسراء آیه 23:وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهمل اف و لا تنهرهما و قل لهما قولا کریما.

ترجمه دیگران:و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نکویی کنیئ؛اگر هر یک از ان دو یا هر دو،نزد تو به پیری رسند به انان اف مگو وبر انان بانگ مزن و با ایشان سخن به نکویی بگوی!

ترجمه خواندنی:خدا فرمان داده است جز او را نپرستید و تا میتوانید در خدمت پدر و مادر باشید و به انان خوبی کنید.اگر یکی شان یا هر دویشان در کنار تو به سن پیری برسند که معمولا هم میرسند،به انها حتی یک «اَه»هم نگو،صدایت را رویشان بلند نکن،و با انان محترمانه و ملایم صحبت کن.

 

با تشکر از حسن توجه جنابعالی که این مقاله را مطالعه کردید.ان شاءالله قرآن چراغ راهتون باشد.

 

نوشته شده توسط مدیر سایت محمدحسین مهاجری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *